Stille Nacht Heilige Nacht in verschillende talen
Stille Nacht Heilige Nacht im verschiedene Sprachen.
Silent Night Holy Night in several languages


Der ursprüngliche Text in Deutsche Sprache.
De oorspronkelijke tekst in duitse taal
The original lyrics in german language

1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in Deiner Geburt!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt sehn:
Jesus in Menschengestalt,
Jesus in Menschengestalt.

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit
in der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter is da!
Jesus der Retter ist da!

* die meistgesungenen Strophen sind 1, 2 und 6.
* de meest gezongen strofen zijn 1, 2 en 6.
* the most sung strophe are 1, 2 and 6.


Niederländische Sprache, die protestantische Version.
Nederlandse taal, de protestantse versie
Dutch language, the protestant version

Stille Nacht, Heilige Nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.


Niederländische Sprache, die katholische Version.
Nederlandse taal, de katholieke versie
Dutch language, the catholic version

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe God'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',
Jezus van Uwe geboort'.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,
Jezus de redder ligt daar.


Niederländische Sprache, aus die Stadt Maastricht.
Nederlandse taal, in het Maastrichts
Dutch language, from the city of Maastricht

von/van/from CD "Zaolege Keersmes" Beppie Kraft

Stèlle nach, heilege nach
'n ingelekoer zingk hiel zach
Bij 't Keend hawwe herders de wach
't Keens dat kaom in 'n winterse nach
't sliep in hiemelse rös
't sliep in hiemelse rös.Niederländische Sprache, aus die Stadt Heerlen.
Nederlandse taal, in het Heerlens
Dutch language, from the city of Heerlen

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Ger Prickaerts

Sjtille nach, hillige nach,
alles sjlieëpt, sjtil en zach.
In ’ne sjtal lik ónsjuldig ee kink,
pas geboare i weer en i wink.
Kling me groeët vuur de welt,
kling me groeët vuur de welt !

2e en 3e couplet zijn op te vragen bij Ger Prickaerts (prick@wish.net)Niederländische Sprache, aus die Provinz Nord Brabant.
Nederlandse taal, uit Noord Brabant
Dutch language, from the province Noord Brabant

von/van/from CD "Efkes stô de wirreld stil..." Marie-Christien Verstraten

Stille Nacht, Heilige Nacht
bent mar stil, doe mar zacht
want in 't kribke lî lief en content
't Koningskientje, dur ieder gekend
diep en tevreeje in slaop
diep en tevreeje in slaop.

Stille Nacht, Heilige Nacht
engelkes hebbe de bôdschap gebracht
Jozef, maria, gelukkig en blij
schupkes en herders mî trom en schalmei
Gloria klinkt 't van hoog
Gloria klinkt 't van hoog.

Stille Nacht, Heilige Nacht
hier dit kind, lang verwacht
En van boven schijnt straolend 'n ster
wijst de weg naor die stal al van ver
bent wel stil en doe zacht
Stil zijn en zuutjes, slaop zacht.

Text/tekst/written by: Wim van Lier / Marie-Christien VerstratenFriesische Sprache, aus die Niederländische Provinz Friesland
Friese taal
Frisian language, from the province Friesland (Netherlands)

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Ellie Bouwhuis

Stille nacht, Hillige nacht,
Stjerreglâns ing'le wacht,
't Bern dat mannichten silligje sil,
dreamt yn’t krebke en glimket sa stil
rêst yn sillige slom
rêst yn sillige slom.

Helpleas Bern, Hillich Bern
ek foar ús, fier ferlern
kaam it del út Syn hearlik ryk
waard it lyts en oan earmen allyk,
joech ús it libben werom
joech ús it libben werom.

Stille nacht, Hillige nacht,
ierde heil, fred' en ljacht
bring, mei't ing'le alleluia
tank en gloardje dy Kening ta
sjong, ferlosten, Syn rom
sjong, ferlosten, Syn rom.


Niederländische Sprache, aus die Provinz Groningen.
Nederlandse taal, uit Groningen
Dutch language, from the province Groningen

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Aukje Broekema

Stille nacht, Hillege nacht,
Doavids zeun, laank verwacht.
Kwam ien Bethlem ien vijstaal terecht.
Wer op strobéer ien krubke legd.
Hai, Gods haailege Zeun,
Hai, Gods haailege Zeun.

Hulploos Kiend, haaileg Kiend.
Bie wel elk, ’t leeevm viendt
In joen laifde wer Ie veur ons arm,
Om veur zunde van wereld te staarvm
Heer ik dank Joe deurveur,
Heer ik dank Joe deurveur.

Stille nacht, Hillege nacht,
Vrede komt, deur Zien macht.
Veur een wereld verloorn ien schuld.
Gods belofte wordt eerlieks vervuld,
Amen God aale eer!
Amen God aale eer!

aus/uit/from Psaalmsen Gezangen (ISBN 90 6062 980 9)
Niederländische Sprache, aus die Provinz Groningen.
Nederlandse taal, uit Groningen
Dutch language, from the province Groningen

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Aukje Broekema

Stille Nacht, Hailege nacht.
Boten stroalt widde pracht
Van de snei, en alles swigt.
En de heldere steerns, hoog en licht
Hollen hailege wacht,
Christus wordt verwacht.

Stille Nacht, Hailege nacht.
Klokke ludt, blied’ en zacht
’t Ol verhoal weer ver in’t rond
Dat ook klinkt oet onze mond
Elfen hollen de wacht,
Christus wordt verwacht.

Stille Nacht, Hailege nacht.
Kerstlicht stroalt, bliede pracht.
Oet de gruine levensboom
Innerlieke vrede koom,
In ons haart vannacht.
Christus wordt verwacht.

anonym/anoniem/anonymousFlämische Sprache
Vlaams
Flemisch

Stille nacht, Heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het kindje, 't hoogheilige paar
Rond de kribbe zingt d'engelenschaar
Slaap in hemelse rust
slaap in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon, lang verwacht
Wordt door d'herders begroet in een stal
Op de bergen klinkt vreugdegeschal
Heil de redder is daar
Heil de redder is daar.

Stille nacht, heilige nacht,
't Godlijk kind vreedzaam lacht,
liefde spreekt uit zijn mondeke teer
Komt knielt allen bij 't kribbeke neer
Schenk hem allen uw hart
Schenk hem allen uw hart.


Flämische Sprache, aus die Stadt Antwerpen
Vlaams, uit Antwerpen
Flemisch, from the city of Antwerp

von/van/from LP "Karsmis in Antwarepe" Stafke Fabri.

Stille nacht, heilige nacht
Alles slaopt, sluimert zacht,
Harderkes haawe bij 't Kinneke de wacht.
Het Kind dà kwam, deze winterse nacht,
Slaopt in Hemelse rust,
Slaopt in Hemelse rust.


Englisch
Engels
English

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright
round yon Virgin Mother and Child.
Holy Infant so tender and mild,
sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heav'nly hosts sing alleluia;
Christ the Saviour is born!
Christ the Saviour is born!

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth
Jesus, Lord, at thy birth.


Französisch
Frans
French

Douce nuit, sainte nuit!
Tout dort, seul veille lui,
Ce couple très saint et bienheureux.
Charmant Enfant aux jols cheveux,
Dors en céleste repos!
Dors en céleste repos!Italienisch
Italiaans
Italian

Santo Natal! Notta s'opal!
Dorme ognun, pia nel cor
Sta la madre divina a vegliar.
Roseo pargol dai riccioli d'or,
Puoi Tu sicuro posar
Puoi Tu sicuro posar.Spanisch
Spaans
Spanish

Noche de paz! Noche de luz!
Todo está en calma ta,
Los querubes al Niño Jesús
Arrobados, velando está n.
Duerma en Paz celestial
Duerma en Paz celestial.Spanisch, aus Mexico.
Spaans, uit Mexiko
Spanish, from Mexiko

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Hector Sampson

Noche de paz, Noche de amor
Todo duerme en derredor
Bajo los astros que esparcen su luz
Viene anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz.

Noche de paz, Noche de amor
Todo duerme en derredor
Bajo los astros que esparcen su luz
Viene anunciando al niñito Jesús
José y Maria en Belén.
José y Maria en Belén.Norwegisch-bokmål
Noors-bokmål
Norwegian-bokmål

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Solvor Nygrd

Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt,
lønnlig iblant oss de går,
lønnlig iblant oss de går.

Übersetzung aus dänisch von/vertaald uit het Deens door/translated from Danish by B.S. Ingemann
Norwegisch-nynorsk
Noors-nynorsk
Norwegian-nynorsk

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Solvor Nygrd

Stille natt! Heilage natt!
Alle sov, eine att
sit dei unge, dei utvalde to,
ser på barnet, så lukkeleg no
Sov i himmelsæl ro!
Sov i himmelsæl ro!

anonym/anoniem/anonymous
Norwegisch-nynorsk
Noors-nynorsk
Norwegian-nynorsk

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Solvor Nygrd

Glade jol, heilage jol!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei til paradis,
Fint og fagert dei syng Guds pris.
Løynleg ikring oss dei går.

Text/tekst/written by: O. Bernt Støylen
Norwegisch-nynorsk
Noors-nynorsk
Norwegian-nynorsk

Beitrag vom/bijdrage van/submitted by Solvor Nygrd

Stille natt - heilage natt!
Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to,
varsamt voggar dei barnet til ro.
Jorda tar himlen i famn.
Jorda tar himlen i famn.

Text/tekst/written by: Erik HillestadSchwedisch
Zweeds
Swedish

Stilla natt, heliga natt!
Allt är tyst, klart och glatt
Skiner stjärnan på stallets strå
Och de korade helgon två
Som kring Guds Son halla vakt,
Som kring Guds Son halla vakt.