Franz Xaver Gruber is in 1787 in Hochburg geboren als 3e zoon van een arme touwvlechter. Hij is als kind al zeer geinteresseerd in het orgelspel, dat hij in de parochiekerk hoort. Hij moet echter al jong aan het werk als touwvlechter. Op achttien jarige leeftijd kan hij toch nog een muziekstudie voor orgel volgen. Daarna doet hij ook een opleiding voor onderwijzer. Dan wordt hij als onderwijzer in Arnsdorf benoemd en als organist in de St. Nicolaaskerk van Oberndorf. Hij blijft tot 1829 onderwijzer in Arnsdorf en ook zolang organist in Oberndorf.
Daarna wordt hij onderwijzer in Berndorf.

graf Gruber

In 1833 wordt hem de plaats van koorleider en organist aangeboden in de dekenale kerk van Hallein. Vanaf dit moment kan hij zich helemaal bezig houden met de muziek. Hij schrijft nog menig muziekstuk. Hij sterft, algemeen geëerd en geliefd in 1863.

Zijn graf wordt ook nu nog in ere gehouden vlak naast de dekenale kerk van Hallein.